Et helt lukket lakseunivers
Vi har pole position og er akkurat der vi skal være, mener Tor Magne Madsen og Tor Hellestøl i FishGLOBE, som håper å lande store kontrakter før nyttår med teknologi som vil løse mange av oppdrettsnæringens utfordringer. Foto: Lars Idar Waage

Et helt lukket lakseunivers

Lukket anlegg i sjøen som gir mindre problem med lus, null avfall og ingen rømt laks. FishGLOBE vil løse alle de store problemene innen lakse­oppdrett på én gang med sin teknologi. Men det er skjær i sjøen, blant annet høye kostnader knyttet til konsesjoner.
20.november 2020 Av Lars Idar Waage

FISHGLOBE AS
Etablert: 2013
Daglig leder: Tor Hellestøl
Antall ansatte: 3
Omsetning: 25 MNOK
Internett: fishglobe.no
Landbaserte oppdrettsanlegg har lenge blitt sett på som en løsning, men gründer Arne Berge fikk en idé om å kombinere egenskapene til et landbasert anlegg, men i et lukket miljø, i sjøen. Resultatet ble FishGLOBE - et flytende, lukket anlegg for postsmolt, altså for laks som skal vokse fra drøye 100 gram cirka et kilo. Målet er å eliminere eller redusere de utfordringene man har i bransjen.
– Siden anlegget er helt lukket så hindrer det rømming, og vi tar vann fra dypet som medfører at vi unngår lakselus og sist, men ikke minst, samler vi opp slammet som i neste omgang kan brukes til gjødsel eller biogass, forklarer daglig leder Tor Hellestøl.
Selve globen, som er en stor tank, er bygget i 100 prosent resirkulert polyetylen. I dag sitt første anlegg i full drift i Lysefjorden, men det langsiktige målet er å bygge en versjon som er ti ganger så stor og som vil romme 31.000 kubikkmeter.
– Inni globen har vi kontroll påpå strømforhold, avfall og fóropptak. Sistnevnte gjør at vi får en raskere vekst, som betyr økte inntekter for oppdretteren. Så er det også en fordel at de som røkter fisken kan bevege seg innendørs i trygge omgivelser, sier den daglige lederen.

 

Dyr konsesjon

Veien fra idé til et fullskala annlegg har vært lang og kronglete. Først bygget Arne Berge små prototyper hjemme i hagen, mens nå bygges de på verft. Regelverket og byråkratiet har ikke alltid spit på lag med selskper som utvikler ny teknologi.

– Regelverket er ikke alltid tilpasset ny teknologi og tiden vi lever i, der beslutninger må tas veldig raskt, mener han.
Et annet poeng for bedriften er konsesjonsregimet i Norge. Norsk oppdrettsnæring er stor, og dermed også markedet hjemme i Norge. Likevel er Skottland og Canada svært aktuelle markeder på grunn av konsesjonsregimet - der lukkede anlegg vil være enda mer konkurransedyktige i utlandet.
– Nå koster det 170 millioner kroner bare å få fisken i sjøen i en konsesjon i Norge. Dersom et oppdrettsselskap vil opprette et postsmoltanlegg i Skottland eller Canada, så vil det gi en kostnad som er 170 millioner kroner lavere kontra her i Norge, forklarer Tor Magne Madsen som jobber med salg og prosjekt i selskapet.
I verste fall kan hele markedet bli i utlandet, men sammen med Stiim Aqua Cluster, bransjenettverket Flo Sjø og Norsk Industri har de bedt myndighetene gjøre om på konsesjonsregimet og etablere trafikklysnøytrale tillatelser knyttet til lukkede anlegg. De mener det er viktig at man legger til rette for ny teknologi og bruker de naturgitte forholdene vi har her i Norge med rene fjorder og gode sjøtemperaturer.
– Paradokset er at man kan lage et landbasert anlegg i sjøkanten der det er null konsesjonsavgift, men setter man et helt lukket anlegg i sjøen like ved, så er det nesten 200 millioner kroner, sier Hellestøl.

 

Flyttbar

I ett år har den første globen vært i drift rett ved Lysefjordsenteret i Forsand. Nå ønsker selskapet å bygge tank nummer to og tre i samme størrelse, få mer erfaring med drift, før de bygger den store globen på hele 31.000 kubikkmeter tidlig i 2022.
– Vi ønsker å ha minst én globe til i drift først. Vi gjør jo hele tiden forbedringer som medfører at det blir enklere å skalere opp senere. Jo mer erfaring vi får, dess lettere blir det å bygge den store, sier Madsen.
Likevel er de strålende fornøyd med resultatene fra de to første innsettene med fisk som har vært gjennom anlegget i Lysefjorden.
– Fisken vokser både bedre og jevnere, og får til slutt en snittvekt som er høyere enn fisk fra andre anlegg, sier Hellestøl.
Med så god kontroll på fóringen av fisken, og null avfall, så kan de fóre hardere og mer korrekt. I tillegg står laksen i strøm hele tiden, som gjør den ekstra robust.
– Den får helt andre muskelfibre, og man kan på en måte si at vi trimmer fisken, mener han.
Midt under intervjuet tikker det inn en e-post fra Mattilsynet, som er en av de offentlige instansene som oppdrettsnæringen må forholde seg til. Her skal mange komme med innspill, både Fiskeridirektoratet, miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen og fylkeskommunen, i tillegg til Mattilsynet. Eposten er gode nyheter.
Det gis nå tillatelse til å flytte anlegget fra Lysefjorden til Erfjord. I dag ligger de nemlig i bekjempelsessonen etter at det er mistanke om infeksiøs lakseanemi ved et anlegg ikke langt unna.
– Her får vi et bevis på den fleksibiliteten en globe gir. Man kan flytte den rundt på anlegg der det passer. Faktisk kan man flytte mellom land også, som å ha den noen år på Shetland eller Færøyene, før man har den i Lofoten. Mulighetene er enorme, sier Madsen.

 

Pole position

Den kommende tiden skal brukes til å skape markedet og få inn kunder, men de legger ikke skjul på at de også har gått på noen smeller. Likevel har de håp om å selge glober for flere hundre millioner kroner på relativt kort tid fremover.
– Ja, vi håper å lande den første kontrakten på denne siden av nyttår, sier han.
Selskapet jobber tett med andre om både utvikling og produksjon av globene. Selve tanken i polyetylen bygges av Uponor, mens alt av teknisk utstyr står ICON System for. Den tette kontakten med hovedleverandører har vært avgjørende for fremdriften.
– Vi er et lite selskap og er derfor avhengige av å knytte til oss gode partnere med kunnskap, kompetanse og en «stå på vilje». I tillegg er det avgjørende at vi har investorer og banker som har hatt tro på teknologien og som er villige til å være med på reisen til selskapet, sier Hellestøl.
Per nå er det flere som jobber med lignende konsepter i Norge, men selv om man er konkurrenter ser de fleste på hverandre som kolleger som samarbeider der det er naturlig og som i felleskap skal utvikle markedet for lukket oppdrett i sjø. Gjengen i FishGLOBE tror nemlig det vil være plass til mange aktører i et stadig økende marked, der man estimerer at et volum som tilsvarer hele dagens produksjon lukkede anlegg i sjø. Men de har klokkertro på egen teknologi.
– Vi har pole position og er akkurat der vi skal være. Husk at det er stor forskjell på å ha tegninger og gode idéer kontra det å ha et anlegg i fjorden med fisk i, som fungerer veldig bra, avslutter Hellestøl.

Andre liknende nyheter

Smir så lenge stålet varmer

Han trives minst like godt i produksjonshallen som bak tegnebrettet på kontoret, og karakteriserer sine ansatte som venner. Svein Westlund Kristiansen…

Dårlig ledelse?

En tredjedel av norske medarbeidere sier at de har ledere som er så dårlige, at disse står i veien for at medarbeiderne kan gjøre en god jobb. Men, er…

Fortsatt høy arbeidsledighet

Ett år etter den første nedsteningen og lav oljepris er arbeidsledigheten fortsatt høy i regionen og det vil den trolig være en stund fremover.

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner