Factiverse forebygger spredning av feilinformasjon
Vinay Setty og Maria Amelie er co-gründere av Factiverse

Factiverse forebygger spredning av feilinformasjon

Maria Amelie og Vinay Setty er co-gründere av Factiverse. Målet er ikke snauere enn å beskytte demokratiet mot faktaforvrengning og falske nyheter.
29.november 2022 Tekst: Frode Berge, Foto: Marius Johnsen

Selskapet er ett av stadig flere lokale eksempler på oppstartsbedrifter som kombinerer nyutviklet teknologi med kommersielle ambisjoner og sterkt samfunnsengasjement.

Med utspring fra, og tilhold i, Ipark på Ullandhaug utvikler Factiverse programvare som skal hjelpe alt fra mediebedrifter til finansinstitusjoner med å avdekke faktamanipulering.

Brexit, valget av Donald Trump til president i USA, krigen i Ukraina. Dette er begivenheter som skiller seg fra hverandre på mange områder, men det finnes grundig dokumentasjon for at de har én ting til felles:

De var, og er, omgitt av relativt systematisk manipulering av fakta. Noe som skjer gjennom en stadig mer raffinert spredning av gale og villedende påstander og bilder, blant annet via sosiale medier. 

​​

Her ser dere en prototype på løsningen Factiverse har utviklet. En programvare som hjelper til å avdekke omstridte påstander og "fakta". ​

Økende
Problemet er økende, og kan utgjøre en trussel både mot demokratiske valg og selskapers aksjekurser. Ifølge en studie utført av University of Baltimore er kostnadene forbundet med fake news beregnet til 78 milliarder dollar totalt, og til 39 milliarder dollar for finansnæringen alene. Det sier seg selv at behovet for ny teknologi som bidrar til å avdekke feilinformasjon er sårt tiltrengt.

Og det er her Factiverse kommer inn. Trigget av et genuint engasjement for demokratiet, utvikler de unge gründerne nye verktøy som skal bidra til å demme opp for falske nyhetsflommer.

Etablert i 2019
Factiverse ble etablert i 2019, med Vinay Setty og Maria Amelie i førersetet. Vinay Setty har tung akademisk bakgrunn fra fagfeltet maskinlæring og kunstig intelligens (AI), og har blant annet skrevet doktoravhandling om temaet. Han jobber nå som førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger.  Det å karakterisere Vinay Setty som hovedhjernen bak «fake news-detektoren» som Factiverse har utviklet, er neppe å ta for hardt i.

– Programvaren vi har utviklet tjener som en supersmart faktasjekker. Dette gjøres ved hjelp av patentert maskinlæring og dype neurale nettverk, som lærer av tidligere mønstre for falske nyheter. Uansett om du skriver en Google.doc, en post på Linkedin, eller en artikkel, kan du ved hjelp av vår plug-in sjekke teksten for påstander som tidligere har vært bestridt av mange, forforteller Setty.

Maria Amelie understreker at programvaren som Factiverse har utviklet ikke er noen sannhetsmaskin, men et nyttig redskap for automatisk å avdekke røde flagg og kontroverser i artikler, rapporter og dokumenter. (Hvis noen av leserne nå lurer på om dette er den samme Maria Amelia som egenhendig endret norsk utlendinglovgivning for drøyt ti år siden, så er svaret ja. Mer om dette lenger nede.)

Media og finans
Den automatiserte faktasjekkeren befinner seg nå på et spennende stadium der den testes og videreutvikles i samarbeid med framtidige brukere.

– Teknologien egner seg særlig godt for mediehus og journalistiske publikasjoner generelt. Vi er glade for å ha fått med oss tunge seriøse, samarbeidspartnere som Tenk hos Faktisk.no, Norsk Telegrambyrå og TV2 Skole. Disse bidrar aktivt i testingen og videreutviklingen av løsningen, sier Amelie.

Hun er samtidig tydelig på at denne typen faktasjekker har nytteverdi langt utover mediebransjen.

– For ethvert sunt og levedyktig demokrati er det selvsagt viktig at det folk leser i aviser og på sosiale medier faktisk er riktig, og ikke feilaktig, spekulativt og manipulerende. Dette er tilsvarende viktig for finansinstitusjoner, som hele tiden er i fare for å bli eksponert for «grønnvasking» eller annen feilaktig informasjon. Informasjon som i sin tur kan påvirke aksjekurser negativt, eller bidra til feilinvesteringer. Som studien fra University of Baltimore viser, handler det om store verdier.

 Apropos «grønnvasking», så er også dette en utfordring som ser ut til å vokse seg stadig større i en verden preget av Paris-avtalens knallharde klimamål, og et stadig større omstillingspress i grønn retning.

­– Derfor er vi veldig glade for å ha fått klimainvesteringsselskapet Nysnø med som samarbeidspartner. Et selskap som Nysnø vil kunne ha stor nytte av teknologien vår i årene som kommer, sier Amelie.

Også investorer som Norsk Solar-gründer Petter Selvikvåg Berge, og den lokale Huddlestock-gründeren Murshid Mubarak Ali er inne på eiersiden i Factiverse. 

Fått god støtte
For Vinay Setty og Maria Amelie er bidragene fra de private investorene selvsagt viktige. Samtidig er Factiverse, i likhet med de aller fleste andre oppstartsbedrifter, avhengige av støtte fra det offentlige innovasjonsapparatet. Denne har vært sterk. Validé så det kommersielle potensialet tidlig. De har bidratt både på eiersiden, og som medhjelper i prosessen med å sikre patent på løsningen i USA. En tilsvarende patentprosess pågår nå i EU og i India.

– Vi har hatt veldig god støtte fra det offentlige virkemiddelapparatet hele tiden. I tillegg til bistanden fra Validé, har Norges Forskningsråd bevilget 6,2 millioner NOK, og Det regionale forskningsfondet 3 millioner NOK. Også Universitetet i Stavanger har gitt oss veldig god drahjelp, forteller Setty og Amelie.

Den faktasjekkende programvaren har nå kommet så langt i utviklingen at Factiverse har startet salget av den første versjonen i det nordiske markedet. Deretter er målet å nå ut i enda større markeder som Storbritannia og Tyskland.

Et godt økosystem
Factiverse er et selskap som tikker av på mange av de klassiske kjennetegnene for en oppstartsbedrift: Lav snittalder blant de ansatte, jevn kjønnsbalanse, og stort geografisk mangfold. De i alt 12 ansatte og interns representerer seks ulike nasjonaliteter. Det siste kommer særlig godt med når selskapet gradvis skal trappe opp innsatsen i eksportmarkeder utenfor Norden.

Videre har Setty og Amelie mange lovord om klimaet for gründerskap og oppstartsbedrifter i Stavanger-regionen.

– Dette er en veldig internasjonal region der vi finner både dyktige, kapitalsterke, private investorer, og et engasjert offentlig støtteapparat som Validé, Forskningsrådet og Innovasjon Norge. I tillegg opplever vi en sterk kultur for entreprenørskap her. Mye energi, og en sterk vilje til å heie fram unge talenter.

Turbulent historie
Apropos unge talenter. Maria Amelie var ganske sikkert i den kategorien da hun som 17-åring kom til Norge i 2002. Sammen med familien hadde hun flyktet fra Nord-Ossetia (Russland), via Finland, til Norge. Her søkte familien asyl, men fikk avslag. De turte imidlertid ikke å dra tilbake til Russland, og ble boende ulovlig i Norge. En tilværelse uten lovlig opphold er imidlertid slitsom, og i 2010 ga Maria Amelie ut boka Ulovlig norsk. Da boken ble lansert sto hun fram i media, noe som førte til at hun ble arrestert av politiet, med tanke på tvangsretur til Russland. For å gjøre en lengre historie kort: Arrestasjonen vakte sterke reaksjoner, og ble en stor, nasjonal mediesak. Debatten, og det massive politiske presset, førte til at regjeringen i all hast laget en ny forskrift til utlendingsloven. Denne definerte tilfeller som Maria Amelie som arbeidsinnvandring, og siden hun hadde fått tilbud om fast jobb, fikk hun arbeidstillatelse og lovlig opphold. Den nye forskriften har i etterkant fått kallenavnet «Lex Amelie».

– Du er en av få enkeltpersoner som har klart å forandre norsk utlendingslovgivning i løpet av noen uker. Har disse erfaringene noen nytteverdi i forhold til virket ditt som gründer?

– Ja, absolutt. Jeg lærte mye om å takle motgang. I tillegg lærte jeg å sette enda større pris på demokratiet. Utfallet av saken min er et eksempel på at demokratiet fungerte, og teknologien til Factiverse handler om å ta vare på demokratiet, avslutter Maria Amelie som du kan møte på årets Pionér-konferanse 6. oktober.

Fakta:

Navn: Factiverse AS
«Bosted»: Ipark, Ullandhaug
Etablert: 2019
Antall ansatte: Ni, pluss tre interns/hospitanter
Antall nasjonaliteter: Seks

Andre liknende nyheter

Det vanskelige energitrilemma

Spørsmålet er hvordan vi kan sikres stabile leveranser av energi til en overkommelig pris med lavest mulig fotavtrykk.

Sprikende syn på hjemmekontor blant bedriftene

Hjemmekontor har vært et stort diskusjonstema i arbeidslivet etter koronapandemien. Teams-møter, joggebukse og snacking fra kjøleskapet var den nye no…

Nye krav til oss som ledere

Generasjon Z forventer at vi bruker maktposisjonene våre som ledere til å gå sammen om å skape en bedre verden og et varmere samfunn der alle har en l…

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner