Helseklynge i modning vil vokse videre
Arild Kristensen er daglig leder for Norwegian Smart Care Cluster. Han ser fram mot en høst preget av Arendalsuka, Nordic Edge og en avklaring om Innovasjon Norge viderefører klyngestatusen.

Helseklynge i modning vil vokse videre

Stavanger-regionen har en smart helsenæring i vekst. Klyngen står foran en spennende høst.
28.august 2019 Av Frode Berge

Både næringsliv og politikere i regionen har oljesmellen fra 2014 friskt i minne. En oljepris som på kort tid raste fra 120 dollar fatet til 20 dollar-tallet ga regionen et økonomisk svingslag som vi fortsatt kjenner etterdønningene av.

Nedturen ga samtidig stimulans til en av de kraftigste omstillingsdugnadene i nyere stavangersk historie. Helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) er blant de håndfaste resultatene av omstillingsoffensiven. Klyngen har hatt en spennende utvikling, og står nå ved et vannskille.

 

Aktiv klynge

Norwegian Smart Care Clusters formål er å bygge norsk helseindustri gjennom å fremme bærekraftige løsninger som gir et bedre liv for brukerne samt kostnadseffektive og kvalitetssikrede leveranser av helse & omsorgstjenester.

Dette gjennom å skape økt konkurransekraft for bedriftene som opererer innen helse- og velferdsteknologi ved utvikling av et nasjonal testsenter, samt å bidra til både forskning og utvikling på feltet, at bedriftene når ut på det internasjonale markedet og til styrking og oppskalering av selskaper i tidlig fase.

Klyngen er en viktig aktør som jobber med tiltak identifisert i Stortingsmelding 18 – Helsenæringen,  som kom i vår. 

 

Flere

NSCC er ett av flere klyngeprosjekter som har sett dagens lys i Stavanger-regionen de siste fem årene. Andre aktører på området er Norwegian Tunnel Safety Cluster, Norwegian Energy Solutions og Nordic Edge Smartbyklyngen.  NSCC har avdelingskontor i Bergen, og vil i høst åpne en avdeling i Agder.

Daglig leder Arild Kristensen har vært vitne til en oppløftende utvikling på det helseteknologiske området siden etableringen i 2014.

­– På det tidspunktet sto vi ovenfor et svært umodent marked. Nå opplever vi veldig god veksttakt, særlig hos de mindre selskapene. Potensialet for videre vekst og utvikling er stort, sier Kristensen.

 

Helse Campus Stavanger

Etableringen av Helse Campus Stavanger er definitivt et av høydepunktene i NSCC korte klyngehistorie.

– Målet vårt er jo å bidra til å bygge opp innovasjonssystemet rundt denne viktige næringen. I dette arbeidet utgjør Helse Campus Stavanger en hjørnesten.  Første prosjekt er et fysisk testsenter for ny teknologi og løsninger som åpnes i Innovasjonsparken 25 september. Vi er veldig glade for at tunge aktører som SUS, UiS og Stavanger kommune står bak, dette vil og tiltrekke seg interessante bedrifter.  

 

Aktører

NSCC-lederen understreker også betydningen av at det offentlige engasjerer seg i utviklingen av ny, smart helse- og velfredsteknologi. Særlig kommunene og staten er blytunge aktører på «etterspørselssiden». Kommunene gjennom ansvaret sitt for tjenester innen pleie og omsorg, staten gjennom sitt ansvar for spesialisthelsetjenesten/sykehusene.

– Blant kommunene på Jæren har vi vært vitne til en kraftig økning i engasjementet for å bidra til nye teknologiske løsninger som kan øke kvaliteten på tjenestene innen helse, pleie og omsorg. Dette er jo en modningsprosess også for kommunene. Nå er de veldig «på», noe vi blant ser i prosjektet Digi Rogaland.

 

Ny søknad

Arild Kristensen og resten av NSCC-laget står foran en spennende høst, med arrangement på Arendalsuka i august, og sterk tilstedeværelse på Nordic Edge i september.

I tillegg er det slik at den eksisterende klyngestatusen hos Innovasjon Norge, som gir betydelige, årlige økonomiske tilskudd, utløper i 2019. Nå er søknad om forlengelse av klyngestatusen under utarbeiding, og skal sendes av gårde i september.

Andre liknende nyheter

Større bosspann – mer energi

Da jeg vokste opp i Bergen på 1960-tallet, var bosspannene mye mindre. Vi hadde mindre, og vi kastet mindre. Kildesortering var ikke oppfunnet. Alt gi…

Bærekraft – god business

Det går en linje fra toppen av FN-bygningen på Manhattan til bunnlinjen på Forus eller Forsand. Uansett stor eller liten virksomhet: Integrert bærekra…

1,5 millioner kroner til uropatrulje

LO Rogaland og Næringsforeningen gikk tidligere i år sammen om å opprette en uroatrulje. Fylkesutvalget vedtok i dag å støtte prosjektet med 500.000 k…

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner