Her får du gratis kurs

Her får du gratis kurs

Handelshøyskolen BI er valgt ut for å tilby en rekke gratis kurs innen treparts bransjeprogrammer. Kursene omfatter detalj- og faghandelen, reiseliv og  elektro, automasjon, kraft og fornybar.
04.november 2020 Ståle Frafjord

Kursene er et resultat av et samarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet og som har som mål  å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer.

For å støtte  de næringene som er hardt rammet  som følge av koronaviruset , har regjeringen styrket bransjeprogrammene slik at de kan utvide tilbudet og tilby digitale korte og relevante utdanningstilbud.  

Det gir Handelshøyskolen BI Executive nå mulighet - gjennom finansiering fra Kompetanse Norge – å tilby til sammen 12 gratis kurs for ansatte i bransjer som jobber med detalj- og fargehandel, reiseliv og elektro, automasjon, kraft og fornybar.

– Tilbudet gjelder både permitterte, ledige og ansatte. Det er altså ikke et krav om å være ledig eller permittert slik som tidligere gjennom Covid- tildelingene. Og det er mulig å delta uten å miste dagpengene, sier Andreas Bilberg, Business Development Manager ved BI Executive B2B.

Mer informasjon om bransjeprogrammene samt svar på spørsmål om dagpenger: https://www.kompetansenorge.no/bransjeprogram-med-studie--og-opplaringstilbud/

www.bi.no/detaljogfaghandel  

www.bi.no/reiseliv  

www.bi.no/elenergi

Andre liknende nyheter

Offentlig sektor som innovasjonsmotor

Hvert år kjøper det offentlige inn varer og tjenester for nærmere 600 millarder kroner. Å bruke en større andel av disse milliardene til å etterspørre…

Smir så lenge stålet varmer

Han trives minst like godt i produksjonshallen som bak tegnebrettet på kontoret, og karakteriserer sine ansatte som venner. Svein Westlund Kristiansen…

Dårlig ledelse?

En tredjedel av norske medarbeidere sier at de har ledere som er så dårlige, at disse står i veien for at medarbeiderne kan gjøre en god jobb. Men, er…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner