Jakter hverdagsinnovatører
Martin Gjelsvik og Olaug Øygarden fra NORCE skal sammen med Stavanger kommune og Nordic Edge studere husholdningsinnovatører og prøve å løfte frem gode idéer. Nå vil de komme i kontakt med dem som er en liten Petter Smart på fritiden. Foto: Lars Idar Waage

Jakter hverdagsinnovatører

Er du en liten Reodor Felgen hjemme? Har du gode idéer og lager små oppfinnelser hjemme eller på jobben? NORCE vil veldig gjerne komme i kontakt med deg til et nytt studie som aldri før er utført i Norge.
09.desember 2019 Av Lars Idar Waage

Mange gode idéer kommer aldri lenger enn hjernen til den som tenkte tanken. Andre idéer blir realisert i liten skala hjemme, på hobbyrommet, i garasjen eller på datamaskinen. Sannsynligvis vil noen av disse idéene være gode nok til å kommersialiseres og realiseres med de rette folkene rundt. Nå vil Stavanger kommune i samarbeid med NORCE finne ut mer om disse husholdningsinnovatørene.

– Dette har aldri blitt gjort i Norge og selv om vi vet litt om antallet, så vet vi ikke hvem disse er. Det vil vi nå finne ut av, forklarer prosjektleder Martin Gjelsvik ved Norce.

 

Økt verdiskaping

Utgangspunktet er at det viser seg at 11,5 prosent av norske husholdninger driver med innovasjon, altså produkt- og tjenesteutvikling på egenhånd, på egen fritid og med egne penger. Disse går helt under radaren blant annet når det kommer til innovasjonspolitikk.

– Nå vil vi løfte disse opp, gi dem oppmerksomhet og forhåpentligvis kunne hjelpe dem til å realisere og kommersialisere dem, sier Gjelsvik.

Han og kollega Olaug Øygarden skal denne høsten å rekruttere så mange som mulig til prosjektet. Målet er å komme i kontakt med rundt 50 innovatører, der 15 til 20 vil bli med i den videre studien. På sikt vil man også koble disse sammen med relevante bedrifter eller det offentlige, som for eksempel Stavanger kommune.

– Tanken er at det til syvende og sist skal være med på å øke verdiskapingen i regionen og skape arbeidsplasser ved at ideene blir realisert, sier Øygarden.

 

Koblingsboks

Aktivitetene med koblinger mot næringslivet og det offentlige kommer i neste omgang. Tanken er å sette sammen de i samme bransje eller med samme tankesett, og velge ut de som har ambisjoner og vil prøve å kommersialisere idéene. Dette kan skje via eksisterende bedifter, det offentlige eller at man med støtte fra virkemiddelapparatet går i gang og starter nye bedrifter.

– Hele prosjektet vil ta minst to år. Nå er påmeldingsskjemaet nettopp publisert, og vi håper det renner inn aktuelle kandidater mot jul, forklarer Øygarden.

–  Er det en grunntanke her at mange gode idéer kanskje går tapt i dag?

–  Ja, det gjør det, sier Øygarden.

– Samtidig er det greit noen ganger også, fordi mange idéer er dårlige. Men det er dumt dersom de gode

idéene ikke kommer videre fordi det ikke er ressurser til det, sier Gjelsvik.

 

Typisk innovatør

På forhånd har NORCE gjort en analyse som viser at det er ingen forskjell på hvor disse innovatørene bor i dag. Det er like stor aktivitet i de urbane strøkene som de mer rurale. For bedrifter er det nemlig stor overvekt av de med størst innovasjonsaktivitet som hører til i storbyregionene. Med andre ord finnes det en lokal Reodor Felgen overalt.

– Næringslivet og infrastrukturen er derimot veldig godt egnet til dette. Stavanger ligger langt fremme innen smartbyteknologi, og vi har et næringsliv med store ressurser, sier prosjektleder Gjelsvik.

Studien vil også samarbeide med Nordic Edge og smartbyklyngen The Nordic Edge Smart City Innovation Cluster og det hele er finansiert med støtte fra RFF Vestlandet, det regionale forskningsfondet for Vestlandet.

–  Så bør vi jo fremheve oss selv i NORCE, siden vi er de første som gjør dette i Norge.Tilsvarende studier er blitt gjennomført i Finland og Kina tidligere, sier Gjelsvik.

Husholdningsinnovatørene finner ofte løsninger på utfordringer eller problemer som angår en selv, nærmeste familie eller venner. Kanskje vil noen av disse løsningene bli tilgjengelig for massene i fremtiden.

– Typisk er det innenfor helse, transport, husholdning, leker og spill/apper vi finner disse innovatørene, sier Gjelsvik.

– Hvem er en typisk innovatør i denne sjangeren?

– Vi ser at mange er menn og jobber i privat sektor. Mer vet vi ikke, det er nettopp det vi vil finne ut. Hvem de er. Men vi vil sterkt oppfordre vkinner til å ta kontakt også, avslutter han.

 

Her kan du lese mer om studien og melde deg på.

Andre liknende nyheter

Mye kraft i en liten container

Oppe på taket står solcellepanelene. Selv om det er overskyet og surt denne dagen, produserer de 2,4 kilowatt i timen.

Fra melkekyr til fest på Solastranden Gård

I 2020 skulle de tredoble omsetningen med det nye Maskinhuset klart, men når man lever av å samle folk, gikk det ikke helt som planlagt. Likevel, Sola…

Olje i hundre – halvveis

Vi kan i 2021 markere at det er 50 år siden den første oljeproduserende brønnen ble åpnet på norsk sokkel på Ekofisk. Det var riktignok prøveproduksjo…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner