Må vurdere andre tiltak

Må vurdere andre tiltak

Sannsynligheten er stor for at regionen må iverksette andre tiltak for å nå nullvekstmålet. Det sier fungerende styreleder for styringsgruppen for Bymiljøpakken, Lars Aksnes, fra Statens Vegvesen.
02.oktober 2019 Av Ståle Frafjord

– Nullvekstmålet ligger fast. Jo mer man svekker denne ordningen, jo mer må man kanskje forsterke andre ordninger knyttet til arealdisponering, kollektivtrafikken og parkering. Da må politikerne velge. Dersom man ikke når nullvekstmålet, forsvinner pengene fra staten, og da blir det en mindre pakke, sier Aksnes.

Han gikk under møtet i styringsgruppen i dag langt i å understreke  at tallmaterialet for Bymiljøpakken slik det nå foreligger viser at man kan få problemer med å nå nullvekstmålet.

– Jeg sier at de måtte tenke seg om. Man må ikke bare fokusere på hvordan man kan redusere bomtakstene, men også hvilken virkning det har på nullvekstmålet. Staten kommer inn med mye penger her, men når man ikke målet, kommer heller ikke pengene. Så lett og så vanskelig blir det, sier Aksnes.

– Og det har politikerne tatt inn over seg?

– Det gjenstår jo å se da.

– Kan det være en aktuell problemstilling at staten i de forhandlingene man nå skal gå i gang med, sier at det ikke er rom for å fjerne rushtidsavgiften?

– Statsråden har jo sagt at dersom det blir lokal enighet, så vil han gå inn for det.

 

Beklaget

Aksnes innledet møtet med å beklage at Vegvesenet la frem feil tall for trafikknedgangen på styringsgruppemøtet før valget, tidspunktet det kom på og de konsekvensene det måtte ha fått. Det fikk ordfører i Sandnes, Stanley Wirak, til å presisere at ordførerne og Nord-Jæren var blitt enige om å fjerne rushtidsavgiften før tallet ble lagt frem.

- Om nedgangen er 10 prosent, eller 3 prosent eller 6 prosent – retningen er veldig bra. Jeg vil ikke godta at noen skylder på Vegvesenet at vedtaket ble slik, og vi har ikke blitt villedet, sa Wirak.

– Det kan nok være forskjellige meninger om det, repliserte Aksnes.

Nyheten om at feil tall ble brukt like før valget, vakte sterke reaksjoner.

 

Tapte inntekter

Det er i første rekke rushtidsavgiften som er tema når nye forhandlinger med staten tar til senere i høst. Som en konsekvens av kommune- og fylkestingsvalget, vil de fleste ordførerne i styringsgruppen byttes ut. Det betyr trolig nye krav om tiltak som skal lette bombelastningen etter hvert fremmes, blant annet fra Stavanger.

Forslaget fra flertallsalliansen i Stavanger vil alene gi 217 millioner årlig i tapte inntekter for Bymiljøpakken, viser nye beregninger.  Det tilsier 2,8 milliarder over 13 år, eller om lag 25 prosent av det totale inntektspotensialet i pakken.

Bortfallet av disse inntektene er basert på inntektspotensialet i en bymiljøpakke der rushtidsavgiften er fjernet og el-biler betaler halv bompengeavgift, slik styringsgruppen allerede ble enige om i et forlik like før valget.

I tillegg vil en utvidelse av times-regelen, slik styringsgruppen for Bymiljøpakken vurderer, utgjøre et inntektstap på 60-90 millioner kroner årlig, mener Statens vegvesen. Det innebærer nye omlag 1 milliard kroner over en periode på 13 år. 

 

Utfordrende

Påtroppende fylkesordfører Marianne Chesak sier at det man akter å gjøre nå ved å fjerne rushtidsavgiften, kan være utfordrende nok.

– Vår forpliktelse er at nullvekstmålet skal oppnås og ha en balanse mellom inntekter og utgifter. Det må også være utgangspunktet når man vurderer å fjerne eller legg til virkemidler i pakken. Tar vi grep som gjør at vi ikke når nullvekstmålet vil det i neste omgang ramme hele mobilitets- og kollektivtilbudet vårt. Hele intensjonen med å ha disse bymiljøpakkene er for at også vi må bidra til Norges bidrag om å nå målet i Paris-avtalen. Der har storbyene en nøkkelrolle. For meg blir det ekstremt viktig at vi holder oss til fakta og legger nullvekstmålet til grunn.

Andre liknende nyheter

Tilbake til samfunnet – gjennom arbeid og trening

Mange mennesker som går ut av behandlingsinstitusjoner for avhengighets- problematikk sliter med å bygge opp et nytt nettverk etter behandlingen. Gjen…

Datasenter på Kalberg: – Vil være uvurderlig for regionen 

Et datasenter på Kalberg kan gi flere tusen arbeidsplasser, redusere klimautslippene og føre til nye innovative løsninger i jordbruket. Det mener dire…

Fant verdien i andre mål 

Merethe Prytz Haftorsen (48) lærte seg tidlig verdien av arbeid. Når alt kommer til alt, er kanskje akkurat den verdien den beste egenskapen en fylkes…

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner