Rystet over avsløringene
Per A. Thorbjørnsen (V) er rystet over det som er avdekket om trafikkutviklingen på Nord Jæren.

Rystet over avsløringene

Venstres mangeårige gruppeleder i Stavanger, Per A. Thorbjørnsen, er blant dem som er rystet over avsløringene om at trafikknedgangen på Nord Jæren er langt mindre enn det vegvesenet har informert styringsgruppen om.
26.september 2019 Av Ståle Frafjord

Rosenkilden har i flere uker gjennomgått et omfattende datamateriale for trafikkutviklingen på Nord Jæren etter at den nye bompakken ble innført. Tallene viser blant annet at vegvesenets beregning om en trafikknedgang fra 1. halvår 2018 til første halvår 2019, ikke stemmer og baserer seg på en grov regnefeil.

Vegvesenets tall – som viste en nedgang i trafikken på 10 prosent - ble lagt frem for styringsgruppen for Bymiljøpakken 30. august, bare noen dager før ordførerne på Nord Jæren bestemte seg for å fjerne rushtidsavgiften og vurdere å både utvide times-regelen på ettermiddagen og snu flere bomstasjoner.

I går bekreftet vegvesenet at de har bommet grovt på beregningen fordi man ikke har sett at et stort antall personbiler er feilregistrert ved flere av målestasjonene, og dermed ikke er blitt en del av statistikken. Den reelle trafikknedgangen er dermed på bare drøye 3 prosent, eller mindre enn en tredjedel av det politikerne ble forelagt.

Særdeles alvorlig
– Dette er så oppsiktsvekkende at jeg finner knapt ord.  For det første er det særdeles pinlig for en kompetansebedrift som Statens vegvesen, for det andre har styringsgruppen fattet vedtak i sist møte på fullstendig feil grunnlag, og for det tredje er kombinasjonen feile tall og styringsgruppens vedtak en total uthuling av bymiljøpakkene.  Nå er faktisk målene om nullvekst i biltrafikken lenger unna en på veldig lenge. Dette er særdeles alvorlig. Jeg er politisk rystet hvis de nye tallene er riktige. 
– Hvilke konsekvenser bør dette få?
– Her må både styringsgruppen og den nye flertallskonstellasjonen i Stavanger snarest sette deg ned og tilpasse vedtak de nye tallene.  Med fjerning av rushtidsavgiften og de nye punktene som er vedtatt i Stavanger kommer biltrafikken til å øke de neste månedene.  Det er stikk i strid med regjeringens intensjoner om at nullvekstmålet står fast. 

Påvirket debatten
Den grove feilstatistikken om trafikktallene på Nord Jæren, har påvirket debatten om virkemidlene for å få ned trafikken og nå nullvekstmålet. Det mener flere sentrale politikere.
– Jeg synes dette er svært alvorlig. Tallene vi har forholdt oss til har gitt oss grunn til å tro at det har vært en mer positiv endring av reisevanene enn det tallene nå viser. Dette har påvirket debatten om virkemidler, der troen på en forsterking av de positive tiltakene knyttet til kapasitet, frekvens og pris på kollektivtilbudet langt på vei vil møte kravet om nullvekst i personbiltrafikken, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.
Også ordfører i Stavanger, Christine Sagen helgø beskriver situasjonen som svært alvorlig. 
Ordfører Stanley Wirak i Sandnes, som er den som mest av alle har ivret for å fjerne rushtidsavgiften, mener det som har skjedd er alvorlig. Men han mener likevel at tallene viser at regionen er på vei i riktig retning, og viser til at stadifg flere tar buss, tog eller sykler.
– Jeg mener derfor fortsatt at det er bedre å bruke gulrøtter en pisk for å nå nullvekstmaålet, sier Wirak.

Har ikke virket
Per A. Thorbjørnsen tror  trafikktallene har hatt stor betydning for at det ble enighet om å fjerne rushtidsavgiften og også forslå å øke times-regelen.
– Faktisk er det slik at bompenger generelt og rushtidsavgift ikke har virket etter hensikten.  Folk har kjørt nesten like mye som før.  Det er litt overraskende fordi trafikken noen steder er merkbart mer fremkommelig, men sannsynligvis er blitt merkbart mindre fremkommelig andre steder.   Likevel må jeg si at det er litt vanskelig å forstå da sykkelbruken har gått opp og det gjelder også kollektivandelen. Det er noe som ikke stemmer her, så jeg tar det forbeholdet.   Saken skriker på riktig informasjon til beslutningstakerne. 
– Frykter du for at man med dette ikke vil nå nullvekstmålet?
– Ja, og ikke nok med det.   Biltrafikken vil øke.  Dette er en miljøpolitisk krise.  Utslippene kommer til å øke.  Her må det skje radikale ting.  Kampen for bompenger og rushtidsavgift er ikke over.  De som tror det, må tro om igjen hvis de er på klimakampens side.

 

Andre liknende nyheter

Nye toner med Helen

Når man først planlegger et par ukers hardt tiltrengt sommerfri, fremstår kanskje ikke det å dra på bobilferie for aller første gang langs svingete, t…

Nominer kandidater til Risavikaprisen 2021

Hvem mener du fortjener å bli tildelt Risavikaprisen 2021? Nå er det tid for å nominere din kandidat.

Bør du ta sjansen på at arveavgiften ikke gjeninnføres?

Høstens valg blir delvis et skattevalg. Økte forskjeller og miljø er blant sakene som vil stå høyt på dagsorden.

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner