Operasjon Paradis  

Operasjon Paradis  

Hundrevis av Facebook-innlegg ble publisert. Nye nettsteder, videoer, kronikker, møter og debattfora så dagens lys. Hovedbudskapet var at byens innbyggere ikke ble hørt. Bak det aller meste sto en liten gruppe på 8-9 personer.
02.desember 2019 Av Ståle Frafjord Tegning: Ståle Ådland

Ett år etter at utbyggingsforslaget for Paradis ble lansert i lokale medier, har forslaget fortsatt ikke vært gjenstand for politisk behandling. Likevel ble Paradis den mest omtalte saken både før og under valgkampen i Stavanger.
Flere politikere sier i dag at de oppfattet motstanden som et stort og folkelig innbyggerengasjement. Etter valget vedtok et nytt politisk flertall et krav om at det skal utarbeide en områdeplan for Paradis – til tross for at forslaget om en områdeplan allerede var forkastet etter en lang og demokratisk politisk prosess. Kravet til områdeplan kan forsinke en utbyggingsprosess i Paradis med flere år.

Les også: Sentrumsplanen gir tydelige rammer

 

 

Fra slutten av januar og frem til november, har Facebook-gruppen Byutvikling Stavanger alene publisert nærmere 120 saker i tilknytning Paradis. I samme tidsrom har gruppens administrator, to moderatorer og gruppens eierside med samme navn  publisert over halvparten av totalt 560 innlegg, og vært svært aktive i debatten på sidene.
Nær 80 prosent av de publiserte innleggene kommer fra totalt ni personer - der sju har samme postadresse som Paradis på Storhaug. Den innerste kjernen har også stått bak et folkemøte, arrangert politikerdebatt, publisert flere videoinnslag, skrevet en rekke kronikker og oppfordret til å stemme for Paradis ved valget.
Aktivitetsnivået ga resultater, og gruppen skulle få god drahjelp av partiet Rødt.

 

På hælen 
Partiet Rødt har lenge ment at utbyggerne legger premissene for byutviklingen i Stavanger i strid med innbyggernes interesser. Denne vinteren var partiet litt på hælen.  
Alle andre partier var for lengst ferdig med nominasjonsprosessen før høstens kommunevalg. Uten en solid toppkandidat, fremsto det som vanskelig for Rødt å bidra til et nytt flertall på venstresiden i Stavanger, til tross for at partiet seilte i medvind nasjonalt. 
20. j
anuar traff leder i Stavanger Rødt, Truls Drageset Dydland, Klassekampens nyhetsredaktør Mímir Kristjánsson  på en fest i hovedstaden. Han lurer på om Kristjánsson hadde noen innspill til kandidat, og nyhetssjefen foreslo seg selv. Dydland dro hjem til nominasjonskomiteen, og 22. januar sendte komiteen en formell forespørsel til Kristjánsson. Dagen etter svarte Kristjánsson ja. En knapp uke senere – dagen før nominasjonsmøtet – var Kristjánsson på plass i Stavanger. 

Les også: - Vi skilte oss ut fra de andre

 

Byutvikling 
Samme dag Mímir Kristjánsson  sier ja til nominasjonskomiteen, etableres nettsiden Byutvikling Stavangpå Facebook - et beboerinitiativ som blant annet skulle jobbe «for å sette viktige byutviklingssaker på den politiske agendaen». Rolf Skjelstad, arkitekt og på valg for Rødt, er en av initiativtakerne. Selv er han ikke på Facebook. 
Noen dager senere etableres også en undergruppe av Byutvikling Stavanger.  
Da Rødt avholder sitt nominasjonsmøte dagen etter, holder ordførerkandidaten en lengre tale. Han tar blant annet opp «helt vanvittige utbyggingsplaner i Stavanger», og «galematiasprosjektet» i Paradis.
 Det er der vi skal trekke inn Rolf  og for så vidt andre, sier Kristjánsson i talen til nominasjonsmøtet.
Selv skriver Rolf Skjelstad skriver i en mail til Rosenkilden blant annet: 
«Jeg er ikke på Facebook og har ikke bidratt i valgkampen til Rødt.» 
Ifølge Mímir Kristjánsson  snakket med Skjelstad en gang over en kopp kaffe om byutvikling og Paradis. 

 

 

Bydel 
Gruppen Byutvikling Stavanger er en undergruppe av siden Byutvikling Stavanger. Initiativtakerne til siden ble fra starten oppgitt å være Rolf Skjelstad, Stian Robberstad, Mary-Ann Astrup, Odd Kjeldaas og Benjamin Hickethier med mål om å skape et «fritt og åpent forum for alle som ønsker å debattere/informere rundt lokal byutvikling». Fire av fem bor i 4012, men ingen er direkte berørt av en utbygging i Paradis. 
4012 strekker seg langs Hillevågsvannet, Paradis, Lagård og mot sentrum  gjennom et byområde med villaer og trehus. Mange har utsikt mot sjøen og Våland bydel.  
De fleste naboer er enige om at området på andre siden av Hillevågsvannet bør bygges ut, også dem som bor i selve Paradis. Uenigheten dreier seg mest om høyde, men også tetthet og hva Paradis skal være. Andre er mer redde for kapitalsterke utbyggere. Aker BP ønsker et stort kontorbygg med plass til 3000 ansatte i Paradis, og utbyggerne BaneNor og Base Property  mener en stor leietaker er viktig og nødvendig får å kunne investere i og utvikle området.  

Les også: Ville skape noe nytt

 

Rød arkitekt 
Flere beboere i eller i nærheten av Paradis har også engasjert seg offentlig i planene, og gitt uttrykk for det. Mange av dem er arkitekter. Noen presenterte egne forslag, andre - deriblant flere i det daværende styret i Stavanger Arkitektforening, skrev kronikker.
En av dem, Rolf Skjelstad  hadde som styremedlem i Stavanger Arkitektforening  allerede i desember i en kronikk i Aftenbladet etterlyst innbyggerinvolvering.  
Fem dager før nominasjonsmøtet i Rødt publiserte han ny kronikk i Aftenbladet – denne gang som medlem i «Byutviklingens lange linjer»  der han anklager utbyggerne for å «stjele de sentrale, flotte og viktige arealene som har utsikt tvers over vatnet til Paradiset». 
To dager før nominasjonsmøtet deler Rødt kronikken fra Skjelstad på partiets Facebook-side med teksten: «Rolf Skjelstad skriver om konsekvensene av oppsplittingen av NSB, sleip og historieløs navngiving og ikke minst om privatiseringen av byplanleggingen i Stavanger». 

 

Sentrumsplanen 
11. mars vedtar bystyret i Stavanger sentrumsplanen etter sju års arbeid og det kommunen selv betegner som en omfattende innbyggerinvolvering. Det blir enstemmig vedtatt – under visse forutsetninger – at det kan vurderes et høyhusbygg med mer enn åtte etasjer i Paradis. Alle partier som i dag utgjør flertallskoalisjonen stemmer for – også Rødt. Man er også enige om en høy utnyttelsesgrad. 

Les også: Områdeplan er fornuftig


Men det legger ingen demper på motstanden, verken i Paradis eller Rødt.  
Tre uker etter at bystyret vedtok sentrumsplanen,  proklamerer ordførerkandidaten for Rødt i en kronikk i Aftenbladet at partiet nå skal bruke valgkampen til mobilisering mot «Røkke-planene». Utbyggingsplanene blir også en del av partiets valgprogram, og også 1. mai ble utbyggingen en kampsak for partiet. 
 La oss kaste ut slangen fra Paradis, sa Kristjánsson, ifølge Aftenbladet, fra talerstolen. 
 

Høy aktivitet 
I april hadde gruppen Byutvikling Stavanger stått som arrangør av folkemøte om Paradis. En rekke andre møter ble lagt ut på aktivitetskalenderen på nettsiden, blant annet til en møteserie på Kåkå Kverulantkatedralen om byutvikling med de retoriske titlene «Noe vi skulle ha sagt, eller best å holde kjeft?», «Filosofisk fortettingsdisputt – mot naturen?», «Hinna Park – suksess eller fallitt?», «By for fattig og for rik», der en meningsfelle i kampen mot Paradis-forslaget og fast kronikør i Stavanger Aftenblad, Kristin Hoffmann, var gjesteredaktør. 
Nye kronikker produseres, og nye innlegg publiseres i et stort antall ut over våren. Da sommeren er på hell og valget nærmer seg, intervjues også flere politikere om Paradis - i Paradis - av  «Paradis TV». Reporter er Rolf Skjelstad fra Rødt – og innslagene publiseres både i Byutvikling Stavanger og på YouTube under oppfordringen: «Gi Paradis din stemme ved valget. Se og del.» 
Da sommerferien går mot slutten og valgkampen nærmer seg, starter mobiliseringen for alvor. 11. august legger Rødt valgkampåpningen til Paradis, og partiet har gjort Paradis til en hovedsak. Kort tid før valget arrangerer også gruppen Stavanger Byutvikling et politikermøte om Paradis på Storhaug skole. 

 

 

Områdeplan 
Rødt fikk en oppslutning på 5,5 prosent i Stavanger – og 11,9 prosent i valgkretsen Storhaug. Flere uker senere får partiet også gjennomslag for kravet om en områdeplan for Paradis i flertallspartienes fellesprogram.  
Før valget var det ingen politikere som hadde snakket om behovet for en områdeplan i Paradis. Da kravet kom fra den nye flertallskoalisjonen, trakk Aker BP seg fra planene for Paradis, selv om utbyggingsforslaget fortsatt ikke var sendt til kommunen for politisk behandling. Aftenbladet meldte om «glede over Aker BP-retrett» og skrev:  
«Naboer er glade for at Aker BP dropper kontor-planene i Paradis. Nå håper de på en prosess der hele Stavanger kan bli hørt.»  
De to «naboene» som ble intervjuet var Stian Robberstad og Benjamin Hickethier, begge svært aktive i Byutvikling Stavanger. 
 Utbyggerne hadde bestemt seg og ville egentlig ikke høre hva innbyggerne mente, sier Stian Robberstad til avisen, mens Hickethier mener at det positive med prosessen er at den har skapt stor debatt i byen.  
– Svært mange har engasjerte seg i form av leserinnlegg, folkemøter, alternative utbyggingsforslag og mer. Nå har vi hatt valg og flertallet av velgerne har stemt for en koalisjon som sier at de vil høre på byens innbyggere, sier Hicketier. 
Saken fra Aftenbladet ble delt  både gruppen og siden til Byutvikling Stavanger.  

 

Fjernet 
Etter at Rosenkilden tok kontakt med administratorene for gruppen ble navnet til to av initiativtakerne til siden Byutvikling Stavanger, fjernet fra oversikten. Samme dag  14. november  ble det opplyst på gruppen sine sider om at «gruppen er frigjort fra sitt utspring i beboerinitiativet Byutvikling Stavanger». 
Gruppen skriver i en mail til Rosenkilden at «det er gjort endringer i administratorroller på Facebook-gruppen for å klargjøre at det ikke er det opprinnelige beboerinitiativet som i dag drifter denne». 
 Vi ser at det lett kan tolkes som at de er oppdragsgivere. Det tar vi kritikk på. Den opprinnelige beboergruppen deltar ikke aktivt i arbeidet med Facebook-gruppen, og de står fortsatt nevnt på Facebook-siden, fordi de tok det opprinnelige initiativet og kontakt med Stian Robberstad for opprettelse av et åpent debattforum på Facebook, heter det i mailen. 
Facebook-gruppen er imidlertid fortsatt en undergruppe av siden Byutvikling Stavanger. To av de opprinnelige initiativtakerne til siden Byutvikling Stavanger, poster en stor del av innleggene i gruppen og står også oppført som administrator for gruppen. Også siden Byutvikling Stavanger, som man nå er frigjort fra, står som en administrator av gruppen. Det samme gjør Benjamin Hickethier, en av de tre som fortsatt står som initiativtaker til den opprinnelige siden. 
Verken gruppen eller siden har på noe tidspunkt opplyst at begge er beboerinitiativ. 

 

 

– Et åpent forum 
 - Facebook-gruppen Byutvikling Stavanger er et helt åpent forum for debatt og ikke en organisasjon. Den har ikke noen politisk formålsparagraf, og får ikke økonomisk støtte av noe slag, svarer administratorene for gruppen i en mail til Rosenkilden. 
De viser til at gruppen er åpen for alle som ønsker å være medlem.  
Gruppen på Facebook ble opprettet av Stian Robberstad etter et ønske som kom fra beboere ifm. informasjonsmøtet som ble holdt av BaneNor i januar dette år. Det å opprette en slik gruppe var også et innspill fra utbyggere og andre fagpersoner som deltok på møtet, med mål å ha et felles åpent forum der alle stemmer kunne slippe til. Alt arbeid med gruppen følges opp på dugnad.  

 

Deltar

I mailen heter det at medlemmene i gruppen er fra hele Stavanger, noen er også fra omkringliggende kommuner, men også fagpersoner innen relevante fagmiljøer fra resten av Norge.  
De aller fleste av Stavangers ledende politikere er i dag medlemmer av denne gruppen, og de har også deltatt svært aktivt i debatten. Flere eiendomsutviklere i Stavanger er medlemmer, det samme er representanter fra BaneNor og Base Property. De har både deltatt i debatten og fått fremmet sitt syn, og svart på spørsmål i kommentarfeltene. De aller fleste av byens arkitekter er medlemmer i gruppen og kommer ofte med gode faglige innspill og sine ulike syn i forskjellige saker som debatteres. 

 

Åpen 

Formålet med gruppen er å skape mer innbygger-engasjement og sette fokus på behovet for reell innbyggermedvirkning når byen skal formes videre, heter det i mailen.   
 Alle som er medlemmer i gruppen kan fritt poste innlegg, være trådstartere og delta aktivt i debatten. Takhøyden i debatten er stor. De samme regler som gjelder for gruppens 1300 medlemmer, gjelder også for gruppens administratorer; det vil si at når administratorer poster og hevder egne meninger som privatperson og ikke på vegne av gruppen, så står vi helt fritt. Ingen debattanters meninger modereres bort, med mindre det dreier seg om sjikane eller rasisme. 

 

 

Reell innflytelse 
I følge administratorene er de tydelige på at de ønsker politikere som sier «ja til engasjement, reell innflytelse og deltakelse», og mener at byens innbyggere skal ha innflytelse på store endringer i byrommene.   
 Vi mener at lokalsamfunnets interesser er like legitime, og ikke mer preget av egenmotiver, enn utbyggernes. Vi hevder at medvirkning er oppskriften på god folkehelse og lokal forankring, i motsetning til polarisering, protester og konflikt. Vi oppfordret også gjerne til deltakelse på dugnader og workshops med planmyndighetene og utbyggerne, med formål å oppnå det beste resultatet.  
Gruppen mener Paradis/ Lagård-utbyggingen er den største byutviklingssaken i Stavanger i nyere tid, og derfor også den saken som har skapt og fortsatt skaper mest interesse og engasjement.  

 

Engasjement

 En av initiativtakerne til siden Paradis Utvikling, Odd Kjeldaas, skriver i en mail til Rosenkilden om bakgrunnen for sitt engasjement:  
Jeg er ikke medlem av noe politisk parti og har heller aldri hatt et slikt medlemskap. Jeg har hele mitt voksne liv vært politisk engasjert i fagforeningsarbeid og i ulike organisasjoner, derav også mitt engasjement i byutviklingssaker og i den siste tiden særlig i to viktige saker, demokratiske prosesser /beboermedvirkning og manglende sådan rundt til utviklingen av Paradisområdet og blokken i Knud Holmsgate.” 

Andre liknende nyheter

Kronikk: Regionen vil rammes hardt

Fra sommeren 2023 må internasjonale studenter betale studieavgift. Det er klart etter at regjeringen ble enige med SV om statsbudsjettet. Endringen vi…

Factiverse forebygger spredning av feilinformasjon

Maria Amelie og Vinay Setty er co-gründere av Factiverse. Målet er ikke snauere enn å beskytte demokratiet mot faktaforvrengning og falske nyheter.

Med Guro på maten

Alt har sin historie og alt har sin begynnelse. For daglig leder i Jæder, Guro Espeland (42), startet historien på mange måter i Chicago – i et helt a…

© Næringsforeningen 2019-2022 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner