– Regionen har gode forutsetninger
Fra fjorårets Nordic Edge-konferanse. I år går konferansen digitalt.

– Regionen har gode forutsetninger

Nordic Edge mener at Stavanger-regionen har gode forutsetninger for å ta en god andel av et eksplosivt voksende marked innen smartbyteknologi.
23.juni 2020 Av Ståle Frafjord


– Regionen har lang erfaring fra en global olje- og gassindustri med mye høyteknologi. Kunnskapen og produktene har vi klart å eksportere. Nå må vi bare transformere det vi vet om sensorer, styringssystemer, store data, risiko og annet til driften av byer og samfunn, sier administrerende direktør i Nordic Edge, Stig Finnesand.

Hvor mange nye arbeidsplassser det kan resultere i, er ikke like lett å svare på.
– Spørsmålet bør heller være hvor mange jobber trenger vi å skape i regionen i de kommende årene i forbindelse med en gradvis modning og utfasing av olje- og gassvirksomheten som følge av aldrende felter og en global vridning bort fra fossile brennstoff. Da vil svaret være mange jobber.

I Danmark har smartbyklyngen Gate 21 utarbeidet en rapport som viser at sektoren vil skape 35 200 flere jobber innen 2025. Gate 21 har også anslått at sysselsetting i selskaper som opererer innen teknologi for smartbyer har økt med 60 prosent mellom 2003 og 2013, som utgjør om lag 19 500 arbeidsplasser bare i Københavnsområdet.


Mulig

– Det er med andre ord mulig, med litt satsing innen nisjer som Stavanger- regionen er god på, å skape flere titalls tusen jobber over de neste 10 til 20 årene. Kanskje vi til og med klarer å matche de jobbene som skaller av når oljeindustrien ikke trenger like mange ansatte som den gjorde på toppen av syklusen, sier Finnesand.

Viljen til å satse – og da i en periodefør det blir helt nødvendig - er en forutsetning for å lykkes, mener Finnesand. Denne satsingen må fokusere på teknologioverføring og kapital.
– Med kapital mener jeg både humankapital og ren finansiering. Vi har nå en mengde mennesker med mye kunnskap. Disse personene må beholdes i regionen. I tillegg er det mye privat kapital som kan være med å finansiere nye selskaper som selger produkter og tjenester inn mot det nye, voksende markedet innen smarte byer og samfunn. En annen forutsetning er at det finnes gode mottaksapparat for dem med gode ideer innen smartbyteknologi, sier Finnesand.


Konsekvenser

Konsekvensene av en slik satsing vil være at Stavanger også i årene som kommer blir en levende, spennende, internasjonal og voksende by, mener Finnesand.
– Det er vanskelig å forestille seg Stavanger i en periode med fallende sysselsetting innen olje og gass, og uten noe som tar over for de arbeidsplassene som faller bort. Men byen har vært der flere ganger tidligere, slik som etter seilskutene og etter hermetikken. Noe nytt kommer, men det kan ta tid, sier Finnesand.

Han mener det er viktig å satse mot nye områder nå, og viser til at regionen både har kompetanse, kapital, innovasjon, bedrifter som allerede ser muligheten, et universitet som er tidlig ute med organisert smartbysatningen, kommuner som satser.
– I tillegg kommer landets eneste offisielle smartbyklynge med verktøy
som innovasjonshuben Innoasis under oppbyggning og Nordic Edge Expo, som er nordeuropas største smartbykonferanse og messe. Regionen har brikkene som skal til for å lykkes. Omstillings- og samarbeidsevnen er vår regions DNA, og vårt internasjonale kontaktnett og store teknologiske kunnskap åpner dørene til et nytt globalt marked.

Andre liknende nyheter

Offentlig sektor som innovasjonsmotor

Hvert år kjøper det offentlige inn varer og tjenester for nærmere 600 millarder kroner. Å bruke en større andel av disse milliardene til å etterspørre…

Smir så lenge stålet varmer

Han trives minst like godt i produksjonshallen som bak tegnebrettet på kontoret, og karakteriserer sine ansatte som venner. Svein Westlund Kristiansen…

Dårlig ledelse?

En tredjedel av norske medarbeidere sier at de har ledere som er så dårlige, at disse står i veien for at medarbeiderne kan gjøre en god jobb. Men, er…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner