Søk deg til Styrekandidatene 2020
Dag Øyvind Meling og Roxel har hatt hele fire kandidater i 2019. Han er svært positiv til programmet.

Søk deg til Styrekandidatene 2020

Er du under 37 år og interessert i styrearbeid? Da er Styrekandidatene noe for deg.
22.januar 2020 Av Elianne Strøm Topstad

I løpet av to år har nærmere 30 unge hospitert i ulike styrer rundt om i regionen. Torsdag 6. februar starter en ny runde i Styrekandidatene. Smedvig, som er et av selskapene som er med år, og som i år søker kandidater til styrene i to av sine selskap, har stilt lokalet Kvistn til disposisjon for arrangementet. Her er alle som er interessert, og under 37 år, velkomne.

- Styrekandidatene er en unik mulighet for unge til få innsikt i styrearbeid. Mange unge ønsker seg inn i styrer, men nåløyet kan til tider virke trangt. Gjennom Styrekandidatene gir vi unge muligheten til å hospitere i et styre i et år, forklarer Christian Jerejian Friestad, leder for Næringsforeningen sin ressursgruppe for U37.

Styrekandidatene innbefatter at et styre takker ja til å ta imot en U37ér i et år.  

- I tillegg til løpende deltakelse i styrearbeidet i en av bedriftene, vil kandidatene møtes til 5 samlinger i løpet av et år, forklarer Friestad. Vi håper at Styrekandidatene kan bidra til å gjøre unge mer attraktive og synlige for regionens styrer, legger han til. Flere av kandidatene som har vært gjennom programmet har fått faste styreverv.

 

Viktig med god styresammensetning for å lykkes

Å få innpass i et styre når en er ung og gjerne ikke har den erfaringen og tyngden en gjerne tenker en må og bør ha for å sitte i ett styre, er ikke lett. Nettopp av den grunn har InterSearch Norge valgt å være med på utvelgelsen av styrekandidater til dette programmet.

- Hver dag jobber vi aktivt med diversity, både ved rekruttering til styrer og ledelsesfunksjoner hos våre kunder. Jeg tror at de bedrifter som vil lykkes best i nåtid og fremtid vil være de som har kompetanse og evner til å se muligheter, utfordringer og det generelle fremtidsbildet fra ulike synsvinkler forklarer Runar Austrheim, og fortsetter. - Skal en få til dette må en ha erfaring, men like viktig vil det å være innovative, forstå ny teknologi, forstå driverne til den yngre generasjon som er fremtidens kunder, forstå de ulike driverne mellom kjønnene og lignende. For å sikre dette er det viktig å se på sammensetningen av kompetanse, alder, kjønn, demografi og kultur – også i styrerommet. De 30 styrekandidatene som allerede har vært gjennom programmet har vært fantastiske ambassadører for dette. Nå gleder vi oss til å møte enda flere unge, motiverte og gjennomføringssterke kandidater til årets program avslutter han.

 

Vellykket styrerekruttering

Roxel har hatt hele fire kandidater fordelt på fire selskap i 2019, og Dag Øyvind Meling, investor og daglig leder, i Roxel Holding, er svært fornøyd med programmet.

- Det ingen enkel sak å gå inn i et etablert styre. Mange styremøter har formalisert seg over mange år. Her har styrekandidatene virkelig levert. De har bragt med seg nye erfaringer, nye måter å tenke på, andre og nye metoder. Dette har vært svært nyttig og lærerikt for oss da vi har lyst til å skape et yngre lag, sier Meling.

Det brukes mye tid og energi på å finne frem til styremedlemmer med riktig kompetanse, gjennom Styrekandidatene får bedrifter mulighet til å bli kjent med dyktige kandidater - uten kostnad og risiko. Meling sier at nettopp det å få anledning til å bli kjent med relevante kandidater gjennom programmet har vært alfa og omega.

- Styrekandidatene har i tillegg til styremøter, deltatt i strategiarbeid og vært med i investormøter. Vi er svært fornøyd, det har vært over all forventning, sier han og legger til at de nå jobber for å få alle kandidatene aktivt inn i styrene.

Meling oppfordrer engasjerte og nysgjerrige unge mennesker til å søke seg til styrekandidatene. Han råder styrekandidatene til å velge det styret som har de egenskapene de søker etter.

- Man lærer vel så bra hos de mindre selskapene som de store. Jeg tror det viktigste er å velge et selskap som har en relevans og hvor de selv ser en interesse å bli med videre sier han.

 

Unik mulighet

Evelyn Edland og Kjetil Sunde er to av kandidatene som har vært ute i hospitering i 2019. Begge mener at Styrekandidatene er en god mulighet, både for, styrene, og kandidatene. 

- Programmet bidrar positivt til lokale styrer i regionen som har behov for forsterkninger i form av ekstern påvirkning og kompetanse. Regionen er full av unge lovende talenter innenfor flere bransjer sier Kjetil Sunde.

- Det har vært et spennende år! Jeg har lært mye om selskapets rolle og utfordringer som en samfunnsaktør sier han.

Styrekandidatene er et viktig bidrag og innsats for å få flere unge i næringslivet inn i bedriftsstyrer, noe som vil være betydningsfullt for å oppnå større diversifisering i norske styrerom sier Evelyn Edland. Hun har nettopp signert styrepapirene som dokumenterer at hun nå er fast styremedlem.

- Jeg ble i desember 2019, etter endt årlig program, tilbudt og vedtatt som offisielt styremedlem i Roxel Energy AS. Jeg tenker at jeg da trygt kan sette to streker under at dette har vært en suksess for alle parter; Næringsforeningen, Roxel Energy og meg som styrekandidat. Jeg gleder meg til fortsettelsen!

 

Både Evelyn Edland og Kjetil Sunde har hatt en svært lærerik opplevelse gjennom programmet og Edland fikk tilbud om å bli fast styremedlem i Roxel Energy AS etter endt hospitering.

 

Oppfordrer unge til å søke

- Når man får delta i et profesjonelt styre er det naturlig at det er forventinger til forberedelse og å være delaktig i diskusjonene. Jeg er takknemlig for denne tilliten, sier Sunde, og fortsetter. - Det har vært spennende og inspirerende å få sette seg inn i bedriftens forretningsmodell og strategi, og bidra med min kompetanse.

- Dette er virkelig en unik mulighet som har potensialet til å åpne nye dører, personlig vekst og verdifullt nettverk, men det er opptil en selv å skape en positiv forskjell sier Edland.

- Jeg brenner for læring, og jeg har lært mye. Jeg satte meg et mål om å utvikle min påbegynte styrekompetanse, for å selv kunne bidra med verdiskapende styrearbeid. Jeg har hatt fokus på å bli bevisst rollen som styremedlem, få brukt min egen kompetanse aktivt i styret samt lære metoder for godt styrearbeid. Jeg opplevde fra første stund å bli fullt inkludert og nærmest ansett som et fullverdig aktivt styremedlem.

- Det er en fantastisk mulighet til å få prøvd seg ut, og å tilegne seg en erfaring som kan være vanskelig å ellers tilegne seg så tidlig i livet. Her er det bare å «gønne på» avslutter Sunde.

 

Følgende styrer deltar i programmet i 2020:

  • Kolumbus
  • Globus AI
  • Q10
  • Næringsforeningen
  • InterSearch
  • Veni
  • Create Solutions 
  • Iver og Evne
  • Miles

 

SØK DEG TIL STYREKANDIDATENE 2020 HER.

 

Andre liknende nyheter

Større bosspann – mer energi

Da jeg vokste opp i Bergen på 1960-tallet, var bosspannene mye mindre. Vi hadde mindre, og vi kastet mindre. Kildesortering var ikke oppfunnet. Alt gi…

Bærekraft – god business

Det går en linje fra toppen av FN-bygningen på Manhattan til bunnlinjen på Forus eller Forsand. Uansett stor eller liten virksomhet: Integrert bærekra…

1,5 millioner kroner til uropatrulje

LO Rogaland og Næringsforeningen gikk tidligere i år sammen om å opprette en uroatrulje. Fylkesutvalget vedtok i dag å støtte prosjektet med 500.000 k…

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner