– Statlig styring må til

– Statlig styring må til

– Karbonfangst og lagring (CCS) kan skape tusenvis av arbeidsplasser. Men skal vi nå målene i Paris-avtalen, må det satses stort fra både private og offentlige aktører, sier styreleder i Norwegian Energy Solutions, Tor Arnesen.
18.juni 2020 Av Ståle Frafjord

Næring: Energi
Arbeidsplasser: Flere hundre regionalt
Konkrete prosjekter: Karbonfangs og lagring
Forutsetning: Avhengig av teknologigjennombrudd og investeringsvilje
Deltakerne i Northern Lights-prosjektet - Equinor, Shell og Total – satser nå milliarder av kroner, med en klar forventning om at også staten stiller med sin andel i nasjonalbudsjettet til høsten.

– De teknologiske løsningene som kommer kjølvannet av Northern Lights vil også kunne skape mange arbeidsplasser. Markedet er globalt, og kan derfor gi store eksportmuligheter, sier Arnesen.
Han mener sammenhengen mellom privat og offentlig kapital er helt avgjørende for å kunne komme i gang.
– I tillegg må det i den nåværende fasen være stor grad av åpenhet og samarbeid aktørene imellom. Kostnadsnivået må kraftig ned, og de kommersielle betingelsene må være attraktive, slik at vi kan få så mange som mulig til å ønske fangst og lagring av det karbonet som slippes ut. Her må man kanskje ty til en større avgiftsbelastning enn det som er tilfelle i de aller fleste land i dag.

 

Statlig styring

Da olje- og gassvirksomheten fikk en CO2 avgift tidlig på 90-tallet, resulterte det i en umiddelbar effekt på teknologiutvikling og reduserte utslipp.
–Vi vet at mange aktører ønsker at det primært er markedet som må løse denne typen utfordringer, men personlig mener jeg at større statlig styring vil være nødvendig fødselshjelp. I tillegg kan energiklynger som Norwegian Energy Solutions spille en viktig rolle i å få
til samarbeid på tvers av offentlige og private aktører, små og store selskaper, grundere og investeringsmuligheter og så videre. Klyngen kan også bidra tilå sikre EU-midler til satsingen. Vi har også samarbeid med klynger i andre land som ønsker å satse på CCS. Et tett og nært samarbeid i en klyngestruktur i kombinasjon med god statlig styring er etter min mening en god løsning i en startfase, sier Arnesen.

 

Teknologiløsninger

Han mener satsingen på CCS vil gi teknologiløsninger som skaper arbeidsplasser samtidig som man løser nødvendige klimautfordringer.
– Vi benytter kompetansen opparbeidet i olje- og gassvirksomheten til å løse en av verdens største utfordringer. Dette
løpet startet allerede under Stoltenberg- regjeringen med satsingen på Mongstad.
På Mongstad har vi fortsatt et testsenter som sitter på mye av den kompetansen som skal til for å løse dette. Pandemisituasjonen vi står midt oppe i kan også hjelpe oss til å få fart på samarbeid og teknologiutvikling for å få mer ren energi. Det vil etter min mening være de store og tunge energi aktørene innen olje og gass som vil lede an både innen CCS og energi skiftet til mer fornybar energi. De har både kapital og kompetanse som må til, sier Arnesen.

 


Sent ute

Arnesen viser til at reisen mot et lavutslipps samfunn er i gang, men at men farten må økes betraktelig.
– Mange hevder at vi allerede er for sent ute. Jeg håper vi ser effekten av Norges satsing på CCS innen få år, men å få storskalaindustri ut av dette vil nok ta langt flere år. I vår region kan satsingen føre til at mindre teknologibedrifter får testet og utviklet sine løsninger for et stort eksportmarked. Et eksempel innen CCUS – hvor altså CO2 brukes til å fore planter – er prosjektet til Agri-E. De har nå fått finansiert testingen av ny teknologi, og jeg gleder meg til den dagen deres løsning blir gjenstand for industrialisering og eksport. Her ser vi starten på nok et industri eventyr som bruker jærsk mentalitet i god kombinasjon med olje og gass kompetanse, sier Arnesen.

Andre liknende nyheter

Riktig medisin

I en årrekke har aktive støttespillere sloss for en egen medisinutdanning i Stavanger. Like lenge har andre aktører – utenfor regionen – sloss mot.

Dataanlegg gi store ringvirkninger

Et dataanlegg på Kalberg vil kunne gi flere tusen arbeidsplasser om forholdene legges til rette for det på Jæren.

Kan gi 30.000 nye jobber

Dersom forutsetningene legges til rette, kan 30 000 nye arbeidsplasser skapes i regionen de nærmeste årene. Det viser en gjennomgang Rosenkilden har f…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner