Tre grupper dominerer debatten

Tre grupper dominerer debatten

Politikere, akademikere og journalister dominerer den offentlige debatten i kommentarspaltene i regionens største ytringsforum, aftenbladet.no.
18.februar 2024 Av Ståle Frafjord

I en serie artikler har Rosenkilden tatt pulsen på ytringsklima og debattkultur  i en region som lenge ble kritisert for å bære preg av enighetskultur. Mye har skjedd siden den gang. Lokalavisene åpnet kommentarfeltene på nett, sosiale medier - med Facebook og Twitter i spissen - gjorde oss alle til redaktører og meningsbærere, og regionen fikk både  sin egen Kverulantkatedral og Kåkånomics.
Hva er årsaken til at store deler av næringslivet likevel avstår fra å ytre seg? Hvorfor velger stadig flere å ikke mene noe som helst på Twitter og Facebook, mens regionens største avis tillater stadig færre å ytre seg i kommentarfeltene på nett? Og er det slik at man i større grad har overlatt overlater premissene og den offentlige debatten til politikere, en liten håndfull akademikere og et voksende kommentatorkorps som i høy grad engasjerer en liten gruppe sinte, hvite menn?

Rosenkilden har gjort en gjennomgang av 205 innlegg og kommentarer som ble publisert i løpet av de første fire ukene i januar i Aftenbladets nettutgave. Denne gjennomgangen viser at politikere, akademikere og journalister dominerer den offentlige debatten i kommentarspaltene i regionens største ytringsforum.

Sammen med inviterte gjestekommentatorer, der flere kommer fra akademia og journalistikk, står Aftenbladets egne journalister og redaktører bak 27 prosent av meningsytringene som ble publisert i form av ledere, kommentarer og meninger.

Politikere sto for 15,5 prosent og øvrige med jobb i akademia for 6,5 prosent.
Redaktører, journalister, akademia og politikere sto med andre ord denne måneden for om lag halvparten av kommentarer og meningsartikler i regionens største avis.

 

Interessegrupper

Også interessegrupper utgjør i sum en aktiv aktør og sto for 13,5 prosent av innleggene i denne perioden. Interessegruppene som deltok er svært mange, og representerer både ulike og motstridende interesser. Blant dem som ytret seg var alt fra Ottar, Naturvernforbundet, Motvind, Seniortanken, Landsforbundet for Utviklingshemmede, Norsk Klimastiftelse, NHO, Næringsforeningen, studentorganisasjoner, historielag og fagforeninger.

De som i denne måneden skrev som privatpersoner, og som var opptatt av alt fra fyrverkeri, konflikten i Gaza, gratis buss, rutebåter, sykkeltrafikk, eldreomsorg, gratis skolemat, natur og klima, utgjorde om lag 28 prosent.

Næringslivet

Svært få fra næringslivet deltok med meningsutvekslinger og ytringer. Rosenkilden fant i denne perioden seks innlegg – eller knapt tre prosent – som kan defineres som skrevet av ledere med relasjon til næringslivet. Innleggene er dels generelle betraktninger og dels spesifikt knyttet til et tema.

Et av disse innleggene ble skrevet av partnere i The Boston Consulting Group – et internasjonalt konsulentselskap med fokus på strategisk og finansiell rådgivning – og handlet om at Norge sakker akterut i det grønne skiftet. I sitt innlegg tok de til orde for at hydrogen, karbonfangst og havvind burde være prioriterte satsingsområder.

Innlegget resulterte i 17 kommentarer fra totalt 11 menn der ingen var spesielt interessert i å diskutere og argumentere synpunktene som ble fremmet i debattinnlegget.

 

Kommentarfeltet
Her er et lite utdrag fra kommentarfeltet:

 • «Norge snarest trekke seg ut av underskuddsindustrien og det såkalte grønne skiftet»
  «23 milliarder er ikke nok til og kline opp noen unyttige vindmøller til sjøs ser det ut som.»
 • «Vi er ikke tjent med å kaste bort hundrevis av milliarder på «grønne» løsninger som ikke har effekt på temperaturen.»
 • «I dag var det ikke vind.»
 • «Skiftet er skjedd – lidelsen gjenstår.»
 • «Kunnskapen din er helt unik. Du må kontakte NASA og forklare hvorfor de er så tjukke i huet.»
 • «Heldigvis er det langt fra alle som lar seg hjernevaske av sammenblandingen av politikk og forskning.»
 • «La andre land ta ledelsen så slipper vi og kaste bort milliarder av skattekroner på tilkarringsindustrien.»
 • «Det var rette navnet Tilkarringsindustrien, der er kun de som forer våre politikkere med tall og glands historier om hvor fantastisk denne vind industrien er bare de får nok penger.»
 • «Nå ser vi atter et vindkraftverk utenfor Scotland som må taues til land.»

 

Andre liknende nyheter

SOMMERPRATEN: Leif Johan Sevland

Dette hadde ONS-generalen gjort dersom han fikk være næringsminister for en dag.

SOMMERPRATEN: Børre Lobekk

Nordic Steel-sjefen disker opp en god og ærlig kjøttrett, med kjøtt fra min gode kompis Reidar, når han skal imponere som vert.

SOMMERPRATEN: Anette Sigmundstad

Lufthavndirektør Anette Sigmundstad skal både til Thailand og Ryfylke i ferien. Hun angrer på at hun aldri har studert eller jobbet utenfor Norges gre…

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner