08.des

Bygg- og anleggsskolen: Samarbeid og samhandling i team

DIGITALKONFERANSE: Samarbeid er nøkkelen til suksess, men hvordan får vi det til? Erlend Rørvik jobber med medarbeider- og lederutvikling, konflikthåndtering og teamutvikling i Bjørnson. Han vil presentere de viktigste kjennetegnene på høyprestasjonsteam. I tillegg kommer Sverre Tiltnes fra Construction City og Tone Espedal Walskaar fra Faber for dele sine erfaringer med samhandlings- og samspillskontrakter.

Effektivt teamarbeid er noe alle ønsker, men få klarer å virkeliggjøre det fullt ut. I bygg- og anleggsbransjen er det ekstra krevende, med mange aktører som skal bygge relasjoner og gjennomføre komplekse utfordringer – uten at de nødvendigvis kjenner hverandre godt fra før av.

Erlend Rørvik er seniorkonsulent i Bjørnson og jobber med medarbeider- og lederutvikling, lederveiledning, ledergruppeutvikling, konflikthåndtering, teamutvikling, arbeidsmiljøtiltak, stressmestring og prosessfasilitering. Han er særlig opptatt av å tilgjengeliggjøre dybdepsykologi, og gjøre kunnskapen konkret, lettfattelig og anvendbar i arbeidslivet.

Mange mener at tradisjonelle kontraktsmodeller er i ferd med å gå ut på dato. Samhandlings- og samspillskontrakter er det som kommer i stedet. Disse er basert på samarbeid og helhetstenkning med involvering av flere parter tidlig i byggeprosjektet og felles økonomiske interesser. Målet er å komme byggefeil og lav produktivitet til livs. Vi får besøk av Sverre Tiltnes fra Construction City og Tone Espedal Walskaar fra Faber. De vil ta oss gjennom hvordan slik kontrakter og samarbeid kan gjennomføres – viktige forutsetninger for å lykkes, fallgruver og holdninger. Espedal Walskaar vil også se på hvilke effekter samspill mellom totalentreprenør og byggherre har på underleverandører og samarbeidspartnere.

Bygg- og anleggsskolen
Bygg- og anleggsskolen er Næringsforeningens faglige møteplass for bygg- og anleggsbransjen i Stavanger-regionen. Vi følger opp arbeidet til det offentlige initiativet Bygg21, som nå er avsluttet. Vi vil fortsette å bidra til at næringen realiserer sitt potensial ved å motivere, utfordre, samordne og stimulere næringen til å bli mer kunnskapsbasert og effektiv – og kontinuerlig sette aktuelle temaer på dagsorden.

Høstens samlinger i bygg- og anleggsskolen:

23.09 BIM, VR og AR.

10.11 Bærekraft i bygg- og anleggsbransjen.

08.12 Samarbeid og samhandling i team.

Bygg- og anleggsskolen presenteres i samarbeid med Site 4016 og Smedvig:

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Egil Hollund i Næringsforeningen.

>> No shows vil bli fakturert dersom avbestilling ikke er gjort innen 48 timer før arrangementets start.

COVID-19

>> Det skal være trygt å besøke oss! Næringsforeningen følger alle smittevernråd fra Folkehelseinstituttet og myndighetene.

Program

08.00 Registrering og frokost.

08.25 Velkommen, ved Egil Hollund, Næringsforeningen.

08.30 Samarbeid og samhandling i team, ved Erlend Rørvik, seniorkonsulent, Bjørnson.

09.15 PAUSE

09.30 Samhandlingskontrakter, ved Sverre Tiltnes, prosjektleder, Construction City Cluster.

10.00 En entreprenørs erfaringer med samspillskontrakter, ved Tone Espedal Walskaar, leder entrepriseavdelin, Faber Bygg.

10.30 SLUTT

Foredragsholdere

Presentasjoner

Samarbeid og samhandling i team, Erlend Rørvik

Foredag Høyprestasjonsteam.pptx

Samhandlingskontrakter, Sverre Tiltnes

211208 Stavanger.pptx

En entreprenørs erfaringer med samspillskontrakter, Tone Espedal Walskaar

211208 Samspill fra en entreprenørs ståsted.pptx

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner