Godt naboskap er normalt
Kronikk

Godt naboskap er normalt

Kommunene på Nord-Jæren har bestemt seg for å forbedre naboskapet! De som nå advarer mot en «snikinnføring» av kommunesammenslåing prøver å hindre dem.
15.februar 2024 Harald Minge, adm. dir. i Næringsforeningen

De fire kommunene på Nord-Jæren har bestemt seg for at et tettere samarbeid er nødvendig for å løse framtidige utfordringer. På det felles formannskapsmøtet i Sandnes 30. januar ble det foreslått å etablere et felles politisk råd. Det er en god start, og en tilnærming næringslivet støtter. Da har vi omsider på plass et regionalt samarbeidsorgan som sammen og koordinert kan jobbe for å fremme og styrke Norges tredje største storbyregion. Så er det selvsagt viktig at et slikt råd har en tett kontakt med næringslivet og andre naturlige samarbeidspartnere.

 

På sporet igjen

Hvorfor er dette en nyhet? Burde vi ikke ta dette for gitt? Fortjener ikke næringslivet i denne regionen at kommunene klarer å samarbeide for å kunne legge til rette for best mulige rammebetingelser? Svaret er dessverre at vi ifølge en undersøkelse gjort av Norce, Telemarksforskning og KS har blitt Norges dårligste storbyregion på politisk samarbeid. At framsynte ordførere nå forsøker å få dette på sporet igjen står det all respekt av. Samtidig må vi ha i bakhodet at det vi nå strekker oss etter er en normalsituasjon, og at det er svakt politisk arbeid av forgjengerne som har brakt oss på den nasjonale bunnplassen blant landets storbyregioner når det gjelder samarbeid.

Det felles formannskapsmøtet i Sandnes er en god start og var preget av raushet, tillit og god kjemi. Imidlertid er det alltid noen som forsøker å problematisere selv det mest ukontroversielle. Både aviskommentatorer og enkelte politikere advarte mot at dette kunne være en slags snikinnføring av kommunesammenslåing. Da skal du jammen ha en velutviklet evne til å se spøkelser på høylys dag. Og hva er alternativet? Blir risikoen for at vi en morgen skal våkne opp til en plutselig kommunesammenlåing så stor at kommunene ikke bør snakke sammen?

 

Opplagt

Denne type meningsløse debatter er gift, og må ikke hindre oss i å handle når vi vet hvilke utfordringer som venter rundt neste sving. At de må løses i fellesskap, og på tvers av kommunegrensene, er opplagt. Kommunesammenslåingsspørsmålet er rett og slett ikke på agendaen i øyeblikket, heller ikke hos Næringsforeningen. Ordførerne på Nord-Jæren gjør nå det rette, selv om de eksponerer seg og bruker politisk kapital. De som nå advarer mot samarbeid og forsøker å utnytte situasjonen ved å score billige poenger, rammer ikke først og fremst ordførerne, men hele regionens næringsliv.

Hvem sin feil var det at samarbeidet ble så dårlig, og hvor elendig var det egentlig? Var Stavanger for arrogante og Sandnes for opptatt av seg selv? Hvorfor ikke la den diskusjonen ligge, og heller se framover? La nye koster starte med blanke ark og heller forbedre naboskapet.

 

En godt bevart hemmelighet

Stavanger og Sandnes er Norges tredje største storby. Det er basert på en rent objektiv definisjon av hva et tettsted er for noe. Problemet er at dette er en godt bevart hemmelighet for alle andre enn oss selv. Når vi vet hvor krevende det vil bli å tiltrekke seg nok og riktig arbeidskraft i årene som kommer, er det avgjørende at vi ikke gjør oss mindre enn vi er. Et godt samarbeid mellom kommunene som utgjør storbyen og en felles stemme – kan derfor bety mye for oss alle. Vi har alt å tjene på å framstå som en stor og sammenhengende storby for alle som kommer utenfra.

Hva skal vi samarbeide om? Det må vi definere. Deretter må vi sette oss noen klare mål, etablere en strategi og sørge for at det er dedikerte ressurser som har ansvar. Kommunene og næringslivet må jobbe sammen. Rekruttering av kompetanse er nevnt. Videre ønsker vi å tiltrekke oss enda flere spennende selskaper til regionen. Da må vi samarbeide og ikke ha kommuner som konkurrerer om nyetableringene. I tillegg kommer samarbeid om kollektivsatsing, infrastruktur, boligbygging, bærekraft, grønn omstilling og næringsutvikling, kort sagt alle store utfordringer i årene som kommer og alle områder der suksess betinger et godt samarbeid mellom kommunene som utgjør storbyen. Det er vanskelig for Stavanger å bestemme seg for eksempelvis å utvikle bybåndet til bolig og næring om ikke Sandnes er enig – eller omvendt.

Vi må bli gode og nære naboer igjen. Tidligere karakteristikker og betegnelser som «den onde aksen», gavner kun bergensere, østlendinger og trøndere. Husk at dersom samarbeidet mellom kommunene i storbyområdet halter, er det bergensere, østlendinger og trøndere som er vinnerne – ikke siddiser eller sandnesgauker.

Andre liknende nyheter

SOMMERPRATEN: Leif Johan Sevland

Dette hadde ONS-generalen gjort dersom han fikk være næringsminister for en dag.

SOMMERPRATEN: Børre Lobekk

Nordic Steel-sjefen disker opp en god og ærlig kjøttrett, med kjøtt fra min gode kompis Reidar, når han skal imponere som vert.

SOMMERPRATEN: Anette Sigmundstad

Lufthavndirektør Anette Sigmundstad skal både til Thailand og Ryfylke i ferien. Hun angrer på at hun aldri har studert eller jobbet utenfor Norges gre…

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner