18.nov

Gjennom samarbeid kan byggebransjen bli bedre

Byggebransjen står midt i et stort skifte. Kravene om å være en del av løsningen på bærekrafts-utfordringen er tydelige. Bransjen opplever samtidig at teknologiutviklingen røsker i gamle løsninger og arbeidsformer. Vi samle sentrale aktører i byggebransjen i Stavanger-regionen og belyser hvordan bærekrafts- og innovasjonsutfordringer kan løses gjennom mer aktive samarbeid og bedre møteplasser. Torgeir Reve fra BI, Tom Fidjeland fra Node, Stig Frode Opsvik fra Proptech Innovation og Benedicte Thu Nørgaard Økland fra Construction City er blant innlederne.

Hvis du vil gå raskt, gå alene. Hvis du vil gå langt, gå sammen.
– Konferansen handler om hva som skal til for å lykkes med en næringsklynge, både som en fysisk arena og som et samarbeid. Vi vil bidra til å bygge en aktiv samarbeidsarena hvor vi løfter i flokk og sammen kommer raskere dit vi må komme, sier Stein Inge Jærnes, som er kommunikasjon- og merkevareansvarlig i Kruse Smith.

Vi vil bruke konferansen til å gi konkrete eksempel på hvordan man rigger gode samarbeid og hvordan det er å delta i en næringsklynge. Vi vil få presentert ulike perspektiver relatert til klyngetenkningen; akademisk så vel som gjennom flere konkrete eksempler.

Arrangementet gjennomføres etter initiativ fra Smedvig, Kruse Smith, Næringsforeningen i Stavanger-regionen og Nordic Edge. Partnerskapet bak arrangementet er i seg selv et levende bevis på verdien av aktive samarbeid.

Torger Reve er professor emeritus i strategi ved Handelshøyskolen BI og var den som innførte klyngebegrepet i norsk næringspolitikk. Han vil gjøre rede for hva som menes med næringsklynger og klyngeutvikling, og han vil gi eksempler på vellykkede næringsklynger. Hva skal til for å lykkes? Hvilken betydning har et felles bygg? Hvordan få til samspill? Hvordan tiltrekke kompetansen og kapitalen? Utviklingen av Construction City vil spesielt trukket frem.

Tom Fidjeland vil fortelle om deres erfaringer med oppbyggingen av Node. Oljeservicebedriftene på Agder har gått gjennom store oppturer og nedturer, men samarbeid mellom bedriftene har vedvart. Hva har vært suksesskriteriene for oppbyggingen av CGE NODE og hva vi kan vi lære av det i dag?

Stig Frode Opsvik er daglig leder i Proptech Innovation, en næringsklynge med fokus på innovasjon og teknologiutvikling i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen. Han vil ta for seg hvordan økosystemer for innovasjon kan utvikles systematisk for å understøtte bedriftenes muligheter for å lykkes.

Anne Woie, næringssjef i Stavanger kommune, skal snakke om hvordan klyngene kan bidra til en diversifisert næringsstruktur. Benedicte Thu Nørgaard Økland er ny programdirektør i ONS, men var inntil nylig daglig leder for klyngen «Construction City» i Oslo med nærmere 100 medlemmer fra bygg-, anlegg og eiendomsbransjen – et naturlig sted å se til for inspirasjon. Vi har også med oss batteriselskapet Beyonder, for å høre hvorfor de deltar i klyngesamarbeidet Battery Norway.

Britt Irene Aase, daglig leder i Paxon og medlem i Næringsforeningens ressursgruppe for bygg og anlegg, er møteleder og vil lose oss gjennom programmet.

Arrangementet er et samarbeid mellom følgende organisasjoner:

For mer informasjon, vennligst kontakt Egil Hollund i Næringsforeningen.

>> No shows vil bli fakturert dersom avbestilling ikke er gjort innen 48 timer før arrangementets start.

COVID-19

>> Det skal være trygt å besøke oss! Næringsforeningen følger alle smittevernråd fra Folkehelseinstituttet og myndighetene.

Program

11.00 Lunsj og registrering.

12.00 VELKOMMEN , ved Egil Hollund, Næringsforeningen.

12.05 Hvorfor Site4016, ved Rune Augenstein, Smedvig.

12.15 Vårt engasjement for en klynge, ved Kristin Stømer Frafjord, Kruse Smith.

12.25 Klyngebygging på 1-2-3, ved Benedicte Thu Nørgaard Økland, ONS, tidligere Construction City.

12.40 Samhandling og klyngebygging – erfaringer fra GCE NODE, ved Tom Fidjeland, NODE.

12.55 Innovasjon – Ingen verdi uten samarbeid, ved Jonas Aas Torland, 7Analytics.

13.05 KAFFEPAUSE

13.25 Utvikling økosystemer for innovasjon, ved Stig Frode Opsvik, Proptech Innovation.

13.40 Hvordan klyngene kan bidra til en diversifisert næringsstruktur? ved Anne Woie, Stavanger kommune.

13.55 Derfor er næringsklynger viktig for oss, ved Anne Aspelund Pedersen, Beyonder.

14.10 Smarte klynger, ved Pia Fischer, Nordic Edge.

14.20 Hvordan lykkes med klyngeutvikling? ved Torger Reve, BI.

15.00 SLUTT

Foredragsholdere

Torger Reve

Torger Reve er professor emeritus i strategi ved Handelshøyskolen BI, hvor han også var rektor i to perioder. Reve er spesielt kjent for sine omfattende analyser av norsk næringsliv, og han var den som innførte klyngebegrepet i norsk næringspolitikk. Torger Reve har vært professor ved Norges Handelshøyskole og har sin doktorgrad fra USA. Han har bred styreerfaring fra norsk næringsliv og er en mye brukt foredragsholder.

Tom Fidjeland

Tom Fidjeland er CEO of Global Center of Expertise NODE. Han har tidligere blant annet vært CEO i Cameron Sense i Kristiansand og hatt lederposisjoner i Cameron Houston. Han har også 20 år bak seg National Oilwell Varco. Han har utdannelse ra NTNU og Harvard Business School.

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner