Roboter på styremøtet: Fremtiden er nå!
Kronikk

Roboter på styremøtet: Fremtiden er nå!

I det pulserende forretningslandskapet for 2024 tar bedrifter steget inn i en ny æra, der roboter ikke bare er medhjelpere, men også støtter beslutningstakere på høyt nivå.
25.mars 2024 Toril Nag, seniorpartner i HitecVision

Mens noen ser på kunstig intelligens som en trussel, har andre innsett at fremtiden allerede har banket på døren, og den banker med metalliske ledd.
Et lite tanke-eksperiment: Ble med inn i styremøtet til Nordic Innovations Exploration (NIE), et fiktivt selskap basert i Stavanger.
«Velkommen til styremøtet, HR-2B og Finansbot. Hva er dagens dagsorden?»

HR-2B, en avansert HR-bot, har blitt en integrert del av selskapets daglige drift. Ved å analysere store datasett har HR-2B identifisert trender i ansattes trivsel, noe som har ledet til målrettede tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet.
«Finansbot, hva sier diagrammene om kvartalsresultatene?»

På den finansielle fronten har Finansbot hos NIE vist seg som en uunnværlig ressurs. Ved å bruke avanserte algoritmer har Finansbot forutsett markedsutviklinger og hjulpet selskapet med å ta informerte beslutninger om investeringer og budsjettering. Dette har ikke bare økt selskapets lønnsomhet, men har også frigjort tid for finansdirektøren til å fokusere på strategisk planlegging.
«HR-2B, har vi noen utfordringer i personalets trivsel som vi burde være oppmerksomme på?»

 

Bedre sammenheng
I en nylig situasjon identifiserte HR-2B økende stressnivåer blant ansatte, og ledelsen grep inn med initiativer som treningsøkter, mindfulness-programmer og teambyggingsaktiviteter. Dette ikke bare forbedret trivselen, men skapte også en bedre sammenheng mellom selskapet og de ansatte.
Å bringe roboter inn i styrerommet er som å legge til et nytt instrument i et symfoniorkester. Hver enhet bringer sin unike klang og styrke. Ved å la robotene ta seg av det repetitive og talltunge, kan vi frigjøre tid for å dyrke bedriftskulturen, styrke teamets samhold og inspirere kreativitet.

 

MINGE OM NTP: – En seier for Østlandet og Jernbaneprosjekter rundt Oslo

 

Lær å danse
Så, kjære næringslivsledere, i dette kapittelet av bedriftens evolusjon, la oss ikke være redde for robotene, men heller lære å danse med dem. Det er på tide å omfavne den digitale hjelpen og la oss lede bedriften inn i en fremtid der roboter ikke bare er kolleger, men også medskapere av suksess.
I et bredere perspektiv er slike implementeringer av kunstig intelligens og roboter i næringslivet ikke lenger en sjeldenhet. Globalt sett har flere selskaper begynt å omfavne den teknologiske revolusjonen for å forbedre effektivitet, nøyaktighet og innovasjon i beslutningstakingen.

 

Analyserer
Et eksempel fra virkeligheten som mange kjenner er IBM Watson, en avansert kognitiv datamaskin som har blitt utnyttet i HR-bransjen. Watson analyserer store mengder data for å forstå ansattes engasjement, forutsi turnover og gi råd om optimal sammensetning av team basert på individuelle styrker. Denne tilnærmingen har ikke bare forbedret HR-prosesser, men har også gitt et nytt perspektiv på hvordan kunstig intelligens kan brukes til å forbedre menneskelige ressurser og ledelse.

 

JUBILEUM FOR AUTOPIA: Superbiler, show og NM

 

JPMorgan Chase har også tatt steget inn i fremtiden ved å implementere COIN (Contract Intelligence), en AI-plattform som analyserer og trekker ut informasjon fra juridiske dokumenter og kontrakter. Dette har spart tid og ressurser, samtidig som det har økt nøyaktigheten i håndteringen av komplekse juridiske forhold.


Selskapet Alibaba har tatt i bruk AI gjennom sin "City Brain" i Hangzhou, Kina. Denne plattformen optimaliserer trafikkstyring, reduserer køer og forbedrer generell byeffektivitet ved å analysere store mengder data i sanntid. Selv om dette ikke er direkte knyttet til styremøter, illustrerer det hvordan kunstig intelligens kan brukes for å forbedre beslutningstaking på et bredere samfunnsnivå.

 

STOR KONTRAKT: Stavanger-selskapet Lingu vinner nasjonalt anbud med innovative løsninger

 

En realitet
Som disse eksemplene viser, er bruken av kunstig intelligens og roboter i næringslivet allerede en realitet. Mens roboter kanskje ikke sitter fysisk rundt et styrebord, er de en integrert del av beslutningstakingen på forskjellige nivåer og i forskjellige bransjer.

Fremtiden er ikke bare nært forestående; den er allerede her. De organisasjonene som omfavner den teknologiske utviklingen, er de som vil lede veien mot en ny æra av innovasjon og suksess.


Fremtiden er her, og robotene er klare for å delta på styremøtet. Spørsmålet er: Er du?

LÆR AV DE BESTE: Den stille og effektive revolusjonen

Andre liknende nyheter

Derfor må du på Leandagen

– Få det beste ut av bedriften og menneskene som jobber der.

Sentralbanksjefen: Renten trolig ned i høst, men lover ingenting

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache møtte regiones næringsliv og ga et innblikk i hvilke vurderinger Norges Bank gjør når de setter renten.

Søk nå: En verdifull arena for unge ledere

Er du under 37 år, har en lederrolle med ansvar for budsjett, personal eller resultat? Da kan du bli med i U37 Ledernettverket.

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner